TOPAS NEWS * CESTOVATEĽSKÉ TIPY a NOVINKY

Nenechajte si ujsť novinky zo sveta cestovania a s ním súvisiacich akcií, zaujímavostí.....
Inšpiratívny obsah Vám zašleme maximálne 1 krát týždenne.
 
* povinné indikácie

Zapísaním sa do tohto formulára spoločnosti: Topas cestovna kancelaria s.r.o. vyslovujem súhlas podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“) so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Topas (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to: ► v rozsahu: meno, priezvisko, mail ► pre účel: zasielaniu newsletru ► po dobu: do odvolania Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto súhlasu a tento súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať. ► SVOJ SÚHLAS DÁVAM PRE TIETO OKRUHY NEWSLETROV ◄

Email Marketing Powered by Mailchimp